Reference - partneři REFERENCE

SPOLUPRACUJEME S PARTNERY
Pro všechny milovníky dobré hudby, tance, zábavy, přátel, longdrinků z Cafe Etage, Samby v kapkách deště a samozřejmě Píši
Společnost VYSOČINA EVENTS je eventová a reklamní agentura, do jejich portfolia patří eventové služby, public relations, promotion, produkce audia i videa.
CZECH SYSTEM se specializuje na technické zabezpečení kulturních a společenských akcí.
ArcoDiva management je nahrávací společnost, vydávající nahrávky klasické hudby a rovněž agentura, která poskytuje servis osobnostem a souborům z oblasti klasické hudby.
SVČ TEMPO je příspěvková organizace, středisko volného času. Nabízí programy pro aktivní využití volného času dětí, mládeže i dospělých.
ZUŠ Polná nabízí hudební, výtvarný, taneční a literárnědramatický obor.
Spolek KUŠ pro environmentální a multikulturní výchovu, zážitkové tématické tábory uprostřed lesů Vysočiny.
Spolek Jihlavský havířský průvod se zabývá pořádáním Jihlavského Havíření, Příjezdu svatého Martina do Jihlavy a Poutě ke svatému Jánu.

kde jste mohli vidět naše služby REFERENCE

Back to Top
Back to Top
Context Menu is disabled by theme settings.